Recent News


विन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठमा छात्र भोजन गृह निर्माण

8 months ago

Read more

विन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठमा १८ कोठे पक्की छात्रावास निर्माण

8 months ago

Read more

संस्कृत पढ्ने सुवर्ण अवसर

8 months ago

Read more

अनुसन्धानात्मक लेख लेखन विषयक कार्यशाला तथा तालिम सम्पन्न

4 months ago

Read more

अनुसन्धान व्यवस्थापन एकाइ (RMC) को गठन

4 months ago

Read more

अनुसन्धानात्मक जर्नल कौमोदकीको लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न

4 months ago

Read more

अनुसन्धानात्मक लेख लेखन विषयक कार्यशाला तथा तालिम सम्पन्न

2 months ago

Read more

प्राध्यापक संघको अधिवेशन सम्पन्न

1 month ago

Read more

प्राध्यापकको स्वागत, सम्मान र शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न

5 days ago

Read more