लेख आह्वान

featured photo

    

अनुसन्धान व्यवस्थापन एकाइ (RMC), विन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठबाट प्रकाशित हुने अनुसन्धानात्मक विज्ञसमीक्षित जर्नल (A Peer-Reviewed Journal) कौमोदकी को तेस्रो अङ्क प्रकाशन गर्न लागिएको सम्बन्धित सबैमा सहर्ष जानकारी गराउँदै निम्न लिखित स्वरूपमा अनुसन्धानमूलक लेख तयार पारी Soft Copy पठाउनुहुन अनुरोध

. लेखको  स्वरूप

ढाँचा :                       APA सातौँ संस्करण, २०१९ नेपाली संस्कृत भाषाका लेखका लागि

                   MLA 9th Edition, 2021 (Articles in English)

माध्यम भाषा  :         नेपाली, अंग्रेजी संस्कृतमध्ये कुनै

शब्द सीमा      :        ३००० देखि ७००० सम्म

संगठन           :        सामान्यतया शीर्षक, शोधसार १५० देखि २५० शब्दमा, मुख्य शब्द देखि शब्द, विषयप्रवेश, समस्याकथन, उद्देश्य, अध्ययन विधि/प्रक्रिया, विश्लेषणको सैद्धान्तिक आधार, अध्ययन विश्लेषण, निष्कर्ष, सन्दर्भसूची आदिको ढाँचामा

.पृष्ठ, फन्ट तथा अक्षर आकार: A4 size MS Word File

                                                                    Preeti मा १६ (नेपाली तथा संस्कृत भाषाका लागि)

                                                                  Times New Roman मा १२) अंग्रेजी भाषाका लागि)

§  विज्ञसमीक्षाबाट स्वीकृत लेख तोकिएको समयभित्र विज्ञको सुझाव अनुसार परिष्कार तथा परिमार्जन गरी सम्पादक मण्डललाई बुझाउनु पर्नेछ

§  लेख प्रकाशनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय सम्पादक मण्डलले गर्नेछ

. लेख उपलब्ध गराउने ठेगाना: rmc.vsc@gmail.com

. लेख बुझाउनुपर्ने अन्तिम मिति: २०७, भदौ, १५ गते

. थप जानकारीका लागि: ०६१-५७३३५२, ९८४६१५६२७०

द्रष्टव्यअनुसन्धाताहरूले लेख पठाउनु भन्दा अघि ९८५१०७३२३८ (प्रकाश पौडेल(मा अनिवार्य सम्पर्क गर्नुहोला।